Kunst

in al zijn verhevenheid

.… en ineens is uw droom verdwenen!

Belangrijke dossiers aangaande diefstallen uit privé verzamelingen tot diefstallen uit Europese musea, werden door ons behandeld, alsook diefstallen tijdens tenstoonstellingen, containers waar er voor miljoenen dollars kunstwerken gestockeerd waren en die op mysterieuze wijze in zee belandden of zwaar beschadigd raakten tijdens de opslag in de haven van Antwerpen.

Ook problemen betreffende eigendomstitel worden door ons behandeld. Of je nu een kunst- of antiekverzamelaar bent, verzamelt voor de schoonheid of voor de waarde, het aantonen van de herkomst van het kunstwerk is steeds van groot belang.

Onze betrachting is om de procedures bij verlies of schade zo eenvoudig mogelijk te houden.

Realistisch gezien, is het onmogelijk kennis en expertise te hebben in de verschillende domeinen van de kunst, en juist daarom beschikken we over een waaier aan zorgvuldig geselecteerde deskundigen, die voor ons ter beschikking staan. In het geval van verlies of schade, worden we bijgestaan door een kenner van die specifieke kunstvorm tijdens de vaststelling van de schade of het verlies, om u op een professionele manier van dienst te zijn.

TOT UW DIENST
24/7

MEERTALIG
TEAM

BREDE
EXPERTISE